Kontakt

   

Bestyrelse


Formand & Vandværkspasser                   Kasserer                              Best. medlem

                         

                    Niels O. Pedersen                       Elsebeth Nielsen                          Steen Rytter                              

                      Vollerupvej 36, Gimlinge            Præstebakken 3 Gimlinge          Vollerupvej 26 Gimlinge               

                      4200 Slagelse                             4200 Slagelse                           4200 Slagelse

                     Tlf: 51 77 00 00                           Tlf: 40 85 63 53                     

Præstebakken 14b

Gimlinge Vandværk

4200 Slagelse

SE nr. : 31996155