Selvaflæsning

Betalingsvedtægt


Aflæsningssedler udsendes medio oktober til selvaflæsning pr. 31 oktober. Undlader man selvaflæsning foretager Vandværket aflæsningen, formedelst et gebyr på 125,00kr.


Regninger udsendes halvårligt til betaling 1. maj og 1. november, maj afregningen regulere det foregående års forbrug.


1. rykker koster 125,00kr.

2. rykker 200,00kr, hvorefter der lukkes for vandet.


Det koster 1000,00kr. plus omkostninger, at få lukket op igen.


Præstebakken 14b

Gimlinge Vandværk

4200 Slagelse

SE nr. : 31996155